Општина Кисела Вода го одбележа Светскиот ден на мајчиниот јазик

Loading...

Општина Кисела Вода и оваа година го одбележа 21 февруари – Светскиот ден на мајчиниот јазик. 
 
На настанот организиран од страна на Секторот за образование и Советот на општина Кисела Вода, во присуство на директорите на основните училишта од овој дел на градот, дипломи им беа доделени на најуспешните ученици и нивните ментори кои учествуваа на литературниот и ликовниот конкурс на тема “Најдобар начин да ја предвидиш својата иднина е да ја созададеш”. Дипломи им беа доделни на следниве ученици: Литературни творби –  I  категорија I Место      ООУ ,, Кирил Пејчиновиќ “ Ученик : Емилија Добрева  IVа   ментор: Емилија Стефановска II Место     ООУ ,,  Невена Георгиева – Дуња“ Ученик : Вероника Коруноска  IVв   ментор: Ирена Христовска III Место    ООУ ,, Партенија Зографски “ Ученик : Искра Давидовска Vб   ментор: Весна Т.  Унковска Литературни творби –  II  категорија I Место (проза)    ООУ ,, Рајко Жинзифов“ Ученик : Ева Караманова VIIб   ментор: Љуба Мишевска I Место (поезија)    ООУ ,, Св. Климент Охридски“  Ученик : Јована Лубеска IX -2  ментор: Розица Трајковска II Место (проза)     ООУ ,,  Кузман Јосифовски – Питу“  Ученик : Оливера Каменаровска IX-3   ментор: Татјана Нанкова  II Место (поезија)    ООУ ,,  Круме Кепески“  Ученик : Анастасија Димишкова  VI-1  ментор: Валентина Т. Стаматовска III Место (проза)     ООУ ,, Кузман Шапкарев“   Ученик : Ана Илиева IX -2   ментор: Анета Јумбрукова – Алексова III Место (поезија)    ООУ ,, Кузман Јосифовски – Питу “   Ученик : Андреа Мојсоска  VI-2     ментор: Елизабета Камчевска Ликовни  творби –  I  категорија I Место    ООУ ,, Невена Георгиева – Дуња “   Ученик :  Милена Николовска IVв ментор:  Ирена Христивска I Место    ООУ ,, Кирил Пејчиновиќ “  Ученик :  Павел Рибарски  II -а  ментор:  Илинка Димовска II Место    ООУ ,, Партенија Зографски “  Ученик : Ивона Стеваноска  Vв    ментор: Ирена  Србиновска II Место   ООУ ,, Партенија Зографски “  Ученик :  Ева Алексовска IV- а    ментор: Ирена Ангелкоска Панова III Место     ООУ ,, Св. Климент Охридски “  Ученик : Драгана Лековска  III-1    ментор: Елена Иванова III Место    ООУ ,, Кузман Јосифовски- Питу “   Ученик : Јована  Симоновска V-3    ментор: Султана Штерјова Ликовни творби –  II  категорија I Место     ООУ ,, Рајко Жинзифов “ Ученик : Ели Петреска VIIб ментор: Звонко Петрушевски II Место    ООУ ,, Рајко Жинзифов “   Ученик : Мила Маркоска  VIIб  ментор: Звонко Петрушевски III Место    ООУ ,, Невена Георгиева – Дуња “   Ученик : Марија Ристевска IX б  ментор: Петар Беслаќ За иницијативата за одбележување на овој ден во општина Кисела Вода благодарници им беа доделни и на Лепа Шеќерова поранешен советник во Советот на општина Кисела Вода и Благојка Филипчева поранешен раководител на Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт, а благодарница за соработка со општина Кисела Вода доби и Здружението на пензионери на Кисела Вода – Актив на пензионери. Одбележувањето на овој значаен ден беше збогатен со настап на учениците од ОУ Св. Климент Охридски: -Мартина Ѓеорѓиевска со рецитација на песната ,,Мојот јазик – тоа сум јас,, -Монолог – ,,Каде е индината,, во изведба на Стефанија Цветановска и Михаела Здравковска -Настап со инструментална изведба на гитара на Симона Трајкоска Инаку, меѓународниот ден на мајчиниот јазик е прогласен на 21 февруари на XXX седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 г. Во 2000-та, овој датум е промовиран како Ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќејазичност.
 
  
 
На настанот организиран од страна на Секторот за образование и Советот на општина Кисела Вода, во присуство на директ

loading...