Ова се најстарите зборови во светот…

Loading...

Постојат неколку зборови кои и денес го имаат истото значење како и пред многу години.
Според традиционалниот поглед  зборовите не можат да преживеат повеќе од 8.000 до 9.000. Меѓутоа, новите студии покажуваат поинаку.
Притоа истражувачите направија листа на зборовите кои останале сочувани повеќе од 150 векови и меѓу нив се наоѓаат зборови како: „мајка“, „не“, „што“, „ќути“ и „човек“. Но и некој зборови што навистина изненадуваат а тоа се „ пепел“ и „црв“.
Нивното постоење сугерира дека постоел јазик што е предок на  преку 700 модерни јазици , кои ги зборуваат многу луѓе во светот.
„Никогаш не сме имале прилика  да го слушнеме тој јазик, ниту тој бил некаде запишан. Но овој јазик навистина бил зборуван“- велат експертите.Постојат неколку зборови кои и денес го имаат истото значење како и пред многу години.

loading...