Што бара во закон за јазици да се регулира материја што се однесува на симболи

Loading...

-Се укажува на одредби за симболите како ќе изгледаат на марките, на парите, мене не ми е јасно, ова како во вицот за слонот, што бара во закон за јазици да се регулира материја што се однесува на симболи. Значи тоа е нешто на што не му е место во овој закон, вели професорката по Уставно право и политички систем Гордана Силјановска – Давкова .Второ, кога го читаме амандманот 5, ставаме точка каде што има запирка, каде што е утврдено подолу, значи обемот на службеноста е утврден подолу. Отворете закони во многу други земји, ќе наидете на слични одредби. И во Естонија се употребува во единиците на локалната самоуправа како службен јазик, јазикот на етничкото малцинство, како што пишува се врзува тоа за 50 посто. Ама, значи не е тоа службен јазик на целата територија. Значи, во амандманот пет пишува, имиња, подрачни единици и фамозниот став пет кој што вели дека во државните органи може, не вика мора, може да биде во употреба јазикот што го зборуваат 20 посто, во согласност со закон. Знаете ли зошто може, и знаете ли зошто се нелогични казните, бидејќи во сите документи на Советот на Европа, конвенцијата за регионални и малцински јазици или ако сакате значи рамковната конвенција за заштита на малцинствата, не е облигаторно, на индивидуата се остава, дали ќе бара или нема да бара документот да биде на јазикот што го зборуваат 20 посто или не знам како. Зошто? Заради граѓанскиот концепт. Како тогаш ќе се утврдуваат казните, бидејќи тогаш може да се врши притисок на секој и кога нема да сака да го употребува тој јазик, вели Силјановска.Второ, кога го читаме амандманот 5, ставаме точка каде што има запирка, каде што е утврдено подолу, значи обемот на службеноста е утврден под

loading...