Ознака: потекло

Издвојуваме

Етногенеза на древните Македонци

Божјите Синови: Озирис, Дионис, Македон, Херакле и Александар од Мисир и Македонија.Ние Македонците сме најстариот народ во денешна Европа. Погледнете во Библијата Македонија е 38 пати е спомната, додека сите […]