Таму е Мојата Земја Драган Богдановски

Loading...

Таму прангите кај ропски химни пеати во нив храбри борци без жал мрејат,Ел Тепе каде Јанево знаме вееи Баница каде за Делчев солзи лее -таму е мојата земја – таму е Македонија.Таму е Мојата Земја
Во сребрени мугри зората каде рудии петел со пев селата каде будии сонцето в пурпур каде се раѓаи намуртено зад Шара кај заоѓа -таму е мојата земја – таму е Македонија.
и намуртено зад Шара кај заоѓа -таму е мојата земја – таму е Македонија.Таму кај Струма матна вода лееи кај Вардар комитски песни пее,охридски браној каде немирни јачати каде мајки над пресни гробја плачат -таму е мојата земја – таму е Македонија.Орачот каде в ѕевгар протега браздии за данок кај го соблачат туѓинци – газдии развратни учители туѓинско слово сејати в црквите каде не наши попови пејат -таму е мојата земја – таму е Македонија.Таму кај на нива жетварката страднапроколнува в песна робијата гаднаи со гајда овчар кај разбива тагаи кај борци гинат за родина драга -таму  е мојата земја – таму е Македонија.Таму прангите кај ропски химни пеати во нив храбри борци без жал мрејат,Ел Тепе каде Јанево знаме вееи Баница каде за Делчев солзи лее -таму е мојата земја – таму е Македонија.Таму на Илинден народ кај востаналво крвава битка држава да градии таму јас беден селанец кај вкусивпопара од пелин на години млади -таму е мојата земја – таму е Македонија.Денес каде мајка син емигрант чекаи порои солзи се слеваат во рекаи биднала од жал црна кукавицаи живее како мајка – маченица -таму е мојата земја – таму е Македонија.Таму е Мојата Земја
Во сребрени мугри зората каде рудии петел со пев селата каде будии сонцето в пурпур каде се раѓаи н

loading...
Loading...