Видео:Отварање на пиво со багер

Loading...

Правите конзумирачи на пиво се препознаваат. Ништо неможе да ги сопре кога тие се жедни. Така еден багерист демонстрирал како се отвара шише пиво – ни повеќе ни помаку со багер.
Тој немора да се грижи доколку го изгуби отварачот за шише.Правите конзумирачи на пиво се препознаваат. Ништо неможе да ги сопре кога тие се жедни. Така еден багерист демонстрирал како се отвара шише пиво &

loading...
Loading...