Докажано е дека спротивности се привлекуваат!

Loading...

Секогаш постојат многу дилеми околу тоа дали спротивностите се привлекувват? Конечно научните истражувања потврдија дека врската во која се наоѓаат различни личности е клуч за долгорочна среќа.
Истражувањата во САД се обидоа да потврдат колку генетската сличност влијае на верноста и привлечноста кај љубовните парови. Од спроведените истражувањата се заклучило дека сличностите на одредени гени влијаат на привлечноста на партнерката, но и на нејзината верност.
Ако таа е во врска со партнер кој има слични гени, жените се склони кон луди авантури со други момци.
Обратно, партнерот кој има значајно различни гени од партнерката потенцијалниот ризик од раскинување и неверност е сведен на минимум.
Статистички гледано, паровите кои имаат 50% идентични гени, шансите да го изневерат партнерот се во просек 50%.
Ситуацијата кај момците е сосема различна. На нив генетските сличности воопшто не влијаат. Без разлика на пораст на сличните гени, тие не покажале промена во заинтересираноста за партнерката или пак зголемена потреба за други жени.Конечно научните истражувања потврдија дека врската во која се наоѓаат различни личности е клуч за долгорочна среќа.
Истражувањата во САД с

loading...
Loading...