ФОТО: Македонија во Библијата се спомнува многу пати

Loading...

Нашата татковина во Библијата се спомнува најмалку 26 пати.Нашата татковина во Библијата се спомнува најмалку 26 пати.
За Македонија и прашањето за Македонците се пишувало многу. Но, освен бројните историски текстови и записи што сведочат за тоа, овој пат во прилог ви доставуваме неколку важни моменти од Библијата, во кои се спомнува името Македонија:
Acts 16:9    And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.
Acts 16:10    And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.
Acts 16:12    And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.
Ова покажува дека нашата татковина е древна и вечна и јасно ја лоцира причината зошто сакаат да ни го земат името. Но, тој обид се покажа како неуспешен.
Нашата татковина во Библијата се спомнува најмалку 26 пати.
За Македонија и прашањето за Македонците се пишувало многу. Но, освен бројните

loading...