Фризурата кажува колку сте сериозни на работа

Loading...

Во едно недамнешното австралиско истражување се покажало, дека фризурата е значаен фактор во оценувањето на сериозноста на работата.
За 75% од испитаниците, фризурата го претставува интегралниот дел на личноста и го открива нивото на нашата професионалност.
За „најмалку професионални” се сметаат луѓето со црвена, додека жените со распуштена коса се сметаат за „помалку компетентни” од оние кои ги чуваат своите коси врзани во коњско опавче.
Истражувањето кое го спровела козметичката компаија „Bossy Hair”,покажува дека 52% од мажите и 64% од жените изјавиле дека подобро работат со средена фризура.
„Луѓето вообичаено мислат дека ако едно лице е дисциплинирано во една област, тогаш е такво и во другите области“, објаснил експерт за кого резултатите од анкетата не се изненадувачки.
Сликите кои ги испраќаме на другите треба да оддаваат една беспрекорна личност, за работодавачот да стекне впечаток дека и работата ќе ја изврши беспрекорно.
Средете ја вашата коса, и бидете поуспешни на работните места.Во едно недамнешното австралиско истражување се покажало, дека фризурата е значаен фактор во оценувањето на сериозноста на работата.
За 75%

loading...
Loading...