Грешки кои можат да ја уништат вашата кариера

Loading...

Некои луѓе прават грешки и пред да ја започнат својата кариера, додека другите кога ќе ја започнат. Во секој случај, луѓето не се свесни дека одредени грешки може да ја упропастат нивната целосна кариера.1. Грешки во биографијата
Ова е една од работите кои можат да ги намалат шансите за добра работа. Она што го бараат работодавците е добро напишана биографија без грешки, особено граматички.
2. Лажни дипломи
Ниту еден работодавач не сака да вработи некој кој има лажна диплома или некој кој поднел лажни документи и препораки.
3. Податоци на социјалните мрежи
Вашиот профил на Фејсбук може негативно да влијае на вашата работа. Статусите и сликите треба да ги видат вашите пријатели, но не и вашите предпоставени. На нивна ослоба вашиот работодавач може да извлече погрешни заклучоци за вас.
4. Озборување
Озборувањето на работа може да ви го уништи угледот помеѓу колегите. Немојте да бидете личност која пренесува разни тајни и информации.

5. Одсуство од работа
Одсуството од работа не е исправен чекор за напредување на вашата кариера. Доколку одсуствувате од работа неколку дена, за тоа известете го вашиот предпоставен. Одсуството, без претходна најава, не е професионално и доколку предходно не пријавите дека нема да бидете присутни неколку дена, со што вашите предпоставени можат да помислат дека сте дале конечен отказ.
6. Злоупотреба на ресурси
Некои компании за своите вработени обезбедуваат лап топи, мобилни телефони како и службени автомобили. Меѓутоа, тоа не треба да се злоупотребува и тие ресурси да се користат во приватни потреби.
7. Прекршување на правила
Секоја фирма има прави до кои вработените треба да се придржуваат. Доколку не се придржувате до правилата, ќе се здобиете со углед на неодговорен работник и против вас можат да бидат поднесени одредени санкции.
Извор: Think1. Грешки во биографијата
Ова е една од работите кои можат да ги намалат шансите за добра работа. Она што го бараат работо

loading...
Loading...