ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ во Берово доби нова дворна ограда

Loading...

Преку програмските активности на Општина Берово предвидени во работењето на ООУ “Дедо Иљо Малешевски“ во Берово, во завршна фаза е изградбата на нова ограда на задниот дел од училиштето на ул.“Моша Пијаде“.Оградата во должина од околу 100 метри е изведена со бетонски и железен дел со поставување и на осветлување на бетонските столбови.
Проектот е реализиран со средства од околу 470.000 денари кои се обезбедени од Буџетот на Општина Берово преку наменските дотации за ООУ “Дедо Иљо Малешевски“ од Берово.
Во почетокот на оваа година завршено е и оградувањето на училишните спортски терени кои беа осветлени и беше поставен нов асфалтен слој.Оградата во должина од околу 100 метри е изведена со бетонски и железен дел со поставување и на осветлување на бетонските столбови.
Проекто

loading...
Loading...