Пеколен план: Писмо од 1871 година во кое се најавени и детално опишани трите светски војни!

Loading...

Во писмото на Алберт Пајк упатено до Мазиниј (15-ти август 1871 година) ги наведува плановите за три светски војни, кои се сметаат како неопходност за да се направи Прав Светски Поредок. Прецизноста на настаните наведени во писмото, кое веќе се случиле е неверојатна. Пајк бил масон, кој основал мафија во 1860 година.
Се верува дека неговото писмо било изложено во Британскиот музеј, што не е точно. Британската библиотека потврди во писмена форма дека таа никогаш немала такво писмо во посед.
Во писмото се укажува дека сите три светски војни биле планирани за генерации.

Првата светска војна
„Првата светска војна мора да биде изведена така што би им се овозможило на Илуминатите да зададат моќ над Царска Русија и да ја направи Русија тврдина на атеистичкиот комунизам.
Агентите на Илуминатите ќе доведат до несогласувања на британската и германска империја. На крајот на војната, комунизмот ќе биде изграден и ќе се користи со цел уништување на другите влади и за да ја ослабне религијата…“
Студентите по историјата ќе препознаат дека политичкиот сојуз на Англија, од една страна и германскиот сојуз, од друга страна е кован помеѓу 1871 година и 1898 година, од страна на Ото Вон Бизмарк и соучесниците на Алберт Пајк. Тие беа инструмент за остварување на Првата светска војна.

Втората светска војна
„Втората светска војна мора да бидат стимулирана од разликите меѓу фашистите и политичките ционисти. Оваа војна мора да биде изведена така што нацизмот ќе биде искоренет до крај, а политичкиот ционизам ќе биде доволно силен да покрене една суверена држава Израел во Палестина.
За време на Втората светска војна, Меѓународниот комунизам мора да стане доволно силен за да може да балансира помеѓу христијаните (кои ќе бидат воздржани), а потоа ќе го држат на “проверка” до моментот кога ќе биде потребен за конечна социјална катаклизма.“
По завршувањето на Втората светска војна, комунизмот мора да биде доволно силен за да започне да презема други послаби влади. На конференцијата во 1945 година, на кој присуствуваа Труман, Черчил и Сталин, голем дел од Европа едноставно е предаден на Русија. На другата страна од светот, по војната со Јапонија, Кина го најде својот пат во комунизмот.
Читателите кои тврдат дека условите за нацизмот и ционизмот не биле познати во 1871 година, би требало да знаат дека Илуминатите ги измислиле двете движења. Покрај тоа, комунизмот како идеологија потекнува од Франција во текот на револуцијата.

Третата светска војна
„Третата светска војна мора да биде предизвикана помеѓу политичките ционистички лидери и исламскиот свет. Војната мора да се спроведе на таков начин што овие два света ќе се уништуваат едни со други, каде што ќе се придружат и други земји, се разбира, уште еднаш поделени, до точка на целосно физичко, морално, духовно и економско уништување.
Ќе ги пуштиме нихилистите и атеистите и ќе предизвикаме социјална катаклизма, која во својот хорор јасно ќе го покаже ефектот на апсолутен атеизам, потеклото на дивјаштвото и најголемите крвави немири. Потоа секаде на светот ќе почне борба на граѓаните со малцинствата и револуционерите и ќе ги уништи тие разорани цивилизации.
Тогаш многумина ќе дојдат до граница на разочарување во христијанството, чиј Светиот Дух, кој го носат во себе, од тој момент ќе биде без компас или насока, ќе го заменат со анксиозност за идеално, но без да знаат каде да одат и кој да ги води сега, ќе го добијат вистинското светло низ универзалниот израз на чистата доктрина на Луцифер.
Оваа манифестација ќе резултира од општите реакционерни движења. Тие ќе го следат уништувањето на христијанството и атеизмот и двете ќе биде истребени во исто време.“
По терористичките напади што се случија на 11-ти септември, на кулите близначки во Њујорк, светот се соочува со растечки немири и нестабилност, токму меѓу модерниот ционизам и арапскиот свет. Тоа е целосно во согласност со третата светска војна, борба помеѓу два непријатела и нивните сојузници од двете страни. Третата светска војна допрва треба да дојде, а овие настани ни покажуваат дека не е далеку.Пајк бил масон, кој основал мафија во 1860 година.
Се верува дека неговото писмо било изложено во Британскиот музеј, што не е точно. Британ

loading...
Loading...