Единствен тест во кој е најдобро да не го знаете решението: Доколку погодите што не е во ред со оваа маса, имаме многу лоши вести за вас

Загатките обично  се резервирани за „тепање  време“, но  целта на оваа е да утврди  колкав работохолик сте.

Објавено среда, 08 март 2017 5:53:00
Напишано од Виолета