Обука на противпожарни водови

Општина Гази Баба и Дирекцијата за заштита и спасување, организираа еднодневна обука, на  30 доброволци, членови на противпожарни водови. 

img

Обуката, која ја спроведуваат стручни лица од Дирекцијата за заштита и спасување, се состои од теоретско – практично -  показен дел, по што доброволците ќе добијат Сертификат.

Сите  доброволци досега имаат поминато и десетдневна обука во Центарот на Противпожарната бригада на Град Скопје, каде исто така имаат добиено Сертификат.

Со овие обуки, 30 луѓе од територијата на општина Гази Баба се обучени за логистика и дејствување за време на пожари на отворен простор.

Тагови:

Facebook impact:

Објавено понеделник, 07 август 2017 03:33:00
Напишано од Виолета