Седат Мара и Блажо на клупа и се мазат: - Блажо мој, за што размислуваш во моментов?

Седат Мара и Блажо на клупа во парк и се мазат, кога Мара го прашува:

-Блажо мој, за што размислуваш во моментов?

img

Седат Мара и Блажо на клупа во парк и се мазат, кога Мара го прашува:

-Блажо мој, за што размислуваш во моментов?

Блажо возбудено одговорил:

-Исто што и ти....

Мара му врзува шамар и му пререкува:

-Срам да ти е, само на тоа мислиш...

Facebook impact:

Објавено сабота, 24 декември 2016 10:12:00
Напишано од Ирина