Трпе и Трпана отишле на прошетка во планината и...

Трпе и Трпана отишле на прошетка во планината. Стигнале до еден бунар. Најпрво Трпе фрлил паричка за желба, а потоа дошла на ред и Трпана. Фрлила паричка и...

img

Трпе и Трпана отишле на прошетка во планината. Стигнале до еден бунар. Најпрво Трпе фрлил паричка за желба, а потоа дошла на ред и Трпана. Фрлила паричка и наеднаш паднала во бунарот, и Трпе рекол:
– Аххх овие желби брзо се исполнуваат.

Facebook impact:

Објавено сабота, 07 јануари 2017 12:01:00
Напишано од виолета