Сексуално пренослива болест

Loading...

 

 

Татко го испраќа својот син кој за прв пат оди на одмор. Пристигнале од селото до железничката станица. Таткото го советува својот син:

– Синко, многу да внимаваш таму.
– Зошто, татко?
– Ти не знаеш таму на морето какви можат да бидат жените.
– Какви тате?
– Многу расипани. Ако не внимаваш, ќе донесеш некоја сексуално пренослива болест дома. Ќе ја заразиш својата жена. Таа ќе ме зарази мене. Јас без да знам ќе ја заразам и мајка ти. А ти знаеш каква е мајка ти, ќе се зарази цело село.

loading...
Loading...