???? ? ???

Loading...

Кога во рајот Адам и Ева пробале од забранетото јаболко, Бог многу се налутил и им викнал: -Адам, Ева… што направивте!!!
– Ева ме натера Боже – рекол Адам.- Ева… крваво ќе ми платиш за ова, Ева!!! – викнал Бог.- Боже… ааа, може… на рати? – одговорила ЕваКога во рајот Адам и Ева пробале од забранетото јаболко, Бог многу се налутил и им викнал: -Адам, Ева… што направивт

loading...