Малиот Трпе ја прашал учителката дали може да разговара со неа по часот…

Loading...

Малиот Трпе ја прашал учителката дали може да разговара со неа по часот. Учителката: Што е Трпенце? Трпе: Многу сум паметен да останам во овој клас досадно ми е. Сакам директно у гимназија.
 Малиот Трпе ја прашал учителката дали може да разговара со неа по часот. Учителката: Што е Трпенце? Трпе: Многу сум паметен да останам во овој клас досадно ми е. Сакам директно у гимназија.
За ова бил извесетен и директорот кој му рекол да малиот Трпе да полага тест.
Полага малиот Трпе пол саат, директорот е задоволен, на крај учителката сакала да постави неколку прашања.
Учителката: Добро, Трпенце. Кравата има 4, а јас 2. Што е тоа?
Трпе: Нозе, госпоѓо.
Учителката: Точно. Каде имаат жените највиткани влакна?
Директорот се спрема да интервенира кога Трпе вели: Во Африка.
Учителката: Што е тоа меко, а на рацете на жените станува тврдо?
Директорот ококорил очи, но Трпе рекол: Лак за нокти.
Учителката: Што имаме ние жените и мажите на средина на нозете?
Трпе: Колена!
Учителката: А што има мажената жена пошироко од немажената?
Директорот не им верува на ушите!
Трпе: Кревет!
Учителката: Кој дел од моето тело е највлажно?
Трпе: Јазикот!
Учителката: Кој збор почнува со “п”, може да биде суво и влажно и мажите сакаат да го гледаат?
Трпе: Пат!
Директорот, без здив, целиот препотен, го прекинува тестот и вика: Не те праќам во гимназија, туку право на факултет!
Дури и јас би одговорил погрешно на прашањава …Малиот Трпе ја прашал учителката дали може да разговара со неа по часот. Учителката: Што е Трпенце? Трпе: Многу сум паметен да останам во овој клас

loading...
Loading...