Оглас за вработување во аптека Зегин

Loading...

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи-Пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.25/2013) Работодавецот Приватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул.Битпазарска бр.бб Скопје Центар, распишува:ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕПриватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул.Битпазарска бр.бб Скопје Центар, има потреба од:
– Дипломирани фармацевти со завршен (ВСС) Фармацевтски факултет, со лиценца за работа, со претходно работно искуство, со положен возачки испит Б категорија, за вработување на неопределено време, со почетна плата од 20 000,00 денари со можност за зголемување.- фармацевтски техничари со завршено (ССС) Средно фармацевтско училиште, со положен стручен испит, со претходно работно искуство, со положен возачки испит Б категорија за вработување на неопределено време со почетна плата од 14 000,00 денари.На огласот може да се јават и Дипломирани фармацевти и фармацевтски техничари без работно искуство, како и дипломирани фармацевти без лиценца за работа, и фармацевтски техничари без стручен испит, за истите нема да важат условите од огласот.Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето, а изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 8(осум) работни дена по завршувањето на огласот.Вашето СV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци доставете ја по пошта на адреса Приватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул.Битпазарска бр.бб Скопје Центар или на e-mail: [email protected]Напомена:- Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.- Апликациите без назнака нема да бидат разгледани Општи правила за аплицирање:- именување на документ за аплицирање – CV (име и презиме на апликантот) – назнака на позиција за која се аплицираОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕПриватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул.Битпазарска бр.бб Скопје Центар, има потреба од:

loading...
Loading...