Отворени повеќе работни позиции, аплицирајте веднаш!

Loading...

Отворени повеќе нови работни позиции, побрзајте аплицирајте!Компанијата ТЕЛЕЛИНК МК ДОО Скопје, има потреба од вработување на:
Геодетски Техничар
Дипломиран Градежен Инженер
Дипломиран Инженер Геодет
Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДООекспорт-импорт Скопје има потреба од:
Продавач
Директор за маркетинг
 Компанијата ТЕЛЕЛИНК МК ДОО Скопје, има потреба од вработување на:

loading...
Loading...