Повик за нови волонтери

Loading...

Битолскиот културен центар со повик за нови волонтериИзбраните волонтери ќе добиваат надоместок за покривање на волонтерските трошоци за период од два месеца.
Младинскиот културен центар од Битола објави јавен повик за избор на 20 нови волонтери за вклучување во локалниот волонтерски сервис каде што ќе почне реализацијата на проектот „Волонтирање за социјални промени”.
Од МКЦ-Битола информираат дека на јавниот повик може да се пријават лица на возраст од 18 до 35 години од Битола, а корисници на волонтерските услуги ќе бидат јавни институции и граѓански организации од Битола што работат со ранливи и маргинализирани групи на корисници, односно деца и млади корисници на социјална помош, деца без родителска грижа, лица со посебни потреби, стари и изнемоштени лица, и други лица.
Повеќе на следнот ЛИНКИзбраните волонтери ќе добиваат надоместок за покривање на волонтерските трошоци за период од два месеца.
Младинскиот културен цент

loading...
Loading...