Разговор меѓу десетденарка и илјадарка

Loading...

Ти кај шеташ? Ти каде си најчесто? 
Прочитајте го разговорот до крај на следната страна. 

 
Ти каде си најчесто? 
Прочитајте го разговорот до крај на следната страна. 

 

loading...
Loading...