Се расправале четворица што е најбрзо на светот. Биологот тврди: …

Loading...

Се расправале четворица што е најбрзо на светот. Вака се одвивала дискусијата: Биологот тврди: „Најбрзо е трепкањето со окото. Се случува, а никој воопшто не забележал дека се случило.“Се расправале четворица што е најбрзо на светот. Дали можеби вие го знаете точниот одговор? Вака се одвивала дискусијата: Биологот тврди: „Најбрзо е трепкањето со окото. Се случува, а никој воопшто не забележал дека се случило.“
Физичарот пак вели: „Најбрза е светлината. Кога ќе притиснете на прекинувачот, таа стигнува до вас со брзина од 300.000km/s. Нема поголема брзина во природата.“
Филозофот тврди: „Најбрза е мислата. До неа за момент можеш да стигнеш било каде на светот.“
Oбичниот човек не се согласил со ниту еден од нив:„Кога веќе ве сослушав вас учените, сфатив дека најбрза работа на светот е проливот. Кога ќе те стегне, стигнува пред да трепнеш со окото, пред да запалиш светло или да помислиш било што – веќе си завршил работа!“Се расправале четворица што е најбрзо на светот. Дали можеби вие го знаете точниот одговор? Вака се одвивала дискусијата: Биологот тврди:&nbsp

loading...
Loading...