Се вработуваат стујардеси! Плата 1970 евра, обезбедено сместување и храна

Loading...

Побрзајте, аплицирајте!ГЛОБАЛВОРК е Агенција за посредување при вработување во земјата и странство со наплата, која работи согласно обновена Лиценца за вршење на посредување за вработување во земјата и во странство со наплата бр. 08-7194/4 од 01.09.2015г., издадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија.
 
После исклучително успешните интервјуа на наши кандидатки одржани на 18 декември 2016 година во Скопје, регрутираме за втора група стјуардеси за компанијата Kuwait Airways, националниот авиопревозник на Кувајт.
 
Интервјуата ќе се одржат во Скопје, во јануари 2017 година. 
 Повеќе информации на следниот ЛИНКГЛОБАЛВОРК е Агенција за посредување при вработување во земјата и странство со наплата, која работи согласно обновена Лицен

loading...