Успешен маж

Loading...

Што е успешен маж?
Оној кој три пати се жени, а цело време има иста швалерка.Што е успешен маж?
Оној кој три пати се жени, а цело време има иста швалерка.

loading...