Во лудница им прават проверка на лудаците кој е за дома а кој не…

Loading...

Во лудница дошло време да им прават проверка на лудаците кој е за дома кој не е. Викнале еден, и докториве го гледаат по него на конец влече тенџере и го прашуваат: – Што е тоа што го влечеш со тебе? Во лудница дошло време да им прават проверка на лудаците кој е за дома кој не е. Викнале еден, и докториве го гледаат по него на конец влече тенџере и го прашуваат: – Што е тоа што го влечеш со тебе? – Џеки бе, моето куче.И го вратиле назад.По 2 месеци го викаат пак, и тој повторно тенџерето врзано на врвца го влече позади него.- Што е тоа што го влечеш? – Џеки бе, кучето.Повторно го вратиле назад.По 2месеци уште еднаш го викаат и тој повторно тенџерето врзано на врвца го влече позади. – Што ти е тоа што го влечеш со тебе? -Тенџере бе тенџере, што може да е. И го пуштиле. На излегување од лудницата, лудакот се врти накај тенџерето и му вика: – Ќути Џеки ги излажавме…Во лудница дошло време да им прават проверка на лудаците кој е за дома кој не е. Викнале еден, и докториве го гледаат по него на конец влече тенџер

loading...
Loading...