Вработувања во Министерство за правда

Loading...

Агенцијата за администрација  објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 169/2013 за вработување на 5 државни службеници во Министерство за правда – Биро за судски вештачења за следните работни места:1. Советник (вешто лице) за стопански и финансиски трансакции, Одделение за економски вештачења, Сектор за кривични вештачења (2)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС – Економски факултет
– најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
– работа со компјутер
– стручност, самостојност во извршувањето на своите работни задачи
– посветеност на работата
– иницијативност, доверливост
– неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 24.049.00 денари
 
2. Советник (вешто лице) за градежна област, Одделение за градежно-архитектонски и земјоделски вештачења, Сектор за кривични вештачења (1)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС – Градежен или Архитектонски факултет
– најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
– работа со компјутер
– стручност, самостојност во извршувањето на своите работни задачи
– посветеност на работата
– лојалност, доверливост
– неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 24.049.00 денари
 

 

3. Советник (вешто лице) за земјоделска област, Одделение за градежно-архитектонски и земјоделски вештачења, Сектор за кривични вештачења (1)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС – Земјоделски факултет
– најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
– познавање на англиски јазик или друг светски јазик
– познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
– креативност, самостојност, аналитичност во извршување на работните задачи, лојалност
– неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 24.049.00 денари
За останатите понуди и начинот на аплицирање за работа прочитајте на следниот линк1. Советник (вешто лице) за стопански и финансиски трансакции, Одделение за економски вештачења, Сектор за кривични вештачења (2)извршител(

loading...
Loading...