Жал ни е, password-от мора да содржи…

Loading...

Напишете го вашиот passwordНапишете го вашиот password
– сарма
Жал ни е, password-от мора да содржи повеќе од 8 знаци.
– зготвена сарма
Жал ни е, password-от мора да содржи барем еден број
– 1 зготвена сарма
Жал ни е, password-от не смее да содржи празно место.
– 5проклетизготвенисарми
Жал ни е, password-от мора да содржи барем една голема буква.
– 5проклетиЗГОТВЕНИсарми
Жал ни е, password-от не смее да содржи повеќе од една голема буква една по друга
– 5проклетиЗГОТВЕНИсарми да ти е*ам мајката и на тебе и на твојот пасворд кретену глуп.
Жал ни е, тој password веќе се користи. Напишете го вашиот password
– сарма
Жал ни е, password-от мора да содржи повеќе од 8 знаци.
– зготвена сарма
Жал ни

loading...
Loading...