Искористете ја шансата! Огласот истекува на полноќ! КРОМБЕРГ и Шуберт вработува лица со средно и факултет

КРОМБЕРГ и Шуберт е глобална индустриска групација промарно активна во  автомобилската индустрија, која ја сочинуваат четири деловни  единици: Кабли,  On- board мрежи, Пластична технологија и Мехатроника.

 

img

КРОМБЕРГ и Шуберт е глобална индустриска групација промарно активна во  автомобилската индустрија, која ја сочинуваат четири деловни  единици: Кабли,  On- board мрежи, Пластична технологија и Мехатроника.

Отворени работни позиции:


1.Инженер за оптимизација на работни процеси

 

2. Работник во одржување на производни табли

3. Техничар за одржување на тест - табли

4. Доставувач на материјали на производна линија

5.  Специјалист за контрола на производ

Facebook impact:

Објавено среда, 18 јануари 2017 12:43:00
Напишано од Виолета