Добар ден, сте имале проблем со водоводот?

Loading...

Во стан ѕвони водоводџија, му отвара Трпе.– Добар ден, сте имале проблем со водоводот?– Не бе, исправен е.– Нели е ова станот на Цветко?Во стан ѕвони водоводџија, му отвара Трпе.– Добар ден, сте имале проблем со водоводот?– Не бе, исправен е.– Нели е ова станот на Цветко?– Не јас сум Трпе, Цветко се исели пред два месеци.– Де бе што му е на овој народ! Прво вика мајстор, а после се сели.Во стан ѕвони водоводџија, му отвара Трпе.– Добар ден, сте имале проблем со водоводот?– Не бе, исправен е.– Нел

loading...