Оче, грешев

Loading...

Во едно село млад човек оди кај попот:- Оче, грешев!- Со која бе синко?- Не можам да ви го кажам името!- Со жената на кметот или на докторот? Не, не со тие!- А со жената на поштарот? И со неа нашите мажи прават грешки!- Не, и со неа не сум!- Штом не ми ги кажуваш имињата нема да ти ги простам гревовите! Излегол тој од црквата и веднаш пријателите го заобиколиле:- Што стана?- Не ми ги прости гревовите, ама научив адреси на неколку нови „кандидатки”!Во едно село млад човек оди кај попот:- Оче, грешев!- Со која бе синко?

loading...