Старлета за време на лет седи покрај адвокат и…

Loading...

Старлета за време на долг лет седи покрај адвокат. Сака да заспие, но адвокатот не ја остава на мираСтарлета за време на долг лет седи покрај адвокат. Сака да заспие, но адвокатот не ја остава на мира.
„Можеме да си играме игра со прашања од општа култура. За секој мој погрешен одговор ќе ви дадам $50 долари. Ако вие одговорите грешно вие ми плаќате $5 долари“ и предложил адвокатот.Старлетата нема ништо против па адвокатот и го поставил првото прашање:Колку е оддалечена Земјата од Месечината? Старлетата му дава 5 долари и му поставува прашање.Што е тоа: Се качува по брдо на три нозе, а се спушта на четири? Адвокатот појма нема, листа енциклопедија, пребарува на интернет. Неколку часа подоцна и дава $50 долари на старлетата и прашува: И? Што е одговорот?Таа му дала уште $5 долари и легнала да спие.Старлета за време на долг лет седи покрај адвокат. Сака да заспие, но адвокатот не ја остава на мира.
„Можеме да си играме игра со пр

loading...
Loading...