Доаѓа човек кај Св. Петар и се смее. Св. Петар го прашал…

Loading...

Доаѓа човек кај Св. Петар и се смее. Св. Петар го прашал:– Што се смееш, зарем не знаеш каде си…Доаѓа човек кај Св. Петар и се смее. Св. Петар го прашал:– Што се смееш, зарем не знаеш каде си?– Знам каде сум, ама како да не се смеам, кога оние долу уште ме оперираат.Доаѓа човек кај Св. Петар и се смее. Св. Петар го прашал:– Што се смееш, зарем не знаеш каде си?&

loading...
Loading...