Глупав

Loading...

Ги прашува наставничката своите ученици : Дали некој себе си се смета за глупав? Кој за себе мисли дека е глупав нека стане.
Сите ученици седат. По извесно време станува Перица.
Наставничката изненадена го прашува- Зошто ти Перица мислиш дека си глупав?
Перица одговара- Не наставничке не мислам дека сум глупав, само ми беше жал сама да стоите.Ги прашува наставничката своите ученици : Дали некој себе си се смета за глупав? Кој за себе мисли дека е глупав нека

loading...