ОГЛАС ЗА РАБОТА: Плата 26.000 денари +бонуси

Loading...

ПЛАТА 26.000 денари- плус бонуси .Потребен е СУПЕРВИЗОР Врз основа на Член 22 и 23 од Закон за работните односи (Службен весник РМ бр.167/2015), Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.,,Качанички пат,, бр.254, Визбегово, тел:02 2656-770, објавува оглас за вработување за програмата на БАМБИ за работно место:
СУПЕРВИЗОР
1 (еден) извршител на определено време од 6 (шест) месеци со можност за негово продолжување
За реон Скопје и Источна Македонијa
За условите за работата и начинот на аплицирање одете на следниот ЛИНК
 Врз основа на Член 22 и 23 од Закон за работните односи (Службен весник РМ бр.167/2015), Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз

loading...