Живот

Живот

Менструални болки?! Тоа веќе е минато.Еве како…

Ѓум­би­рот има зна­чајна при­мена во меди­ци­ната, осо­бено народ­ната медицинаОбло­гите од ѓум­бир му пома­гаат на телото да се осло­боди од насо­бра­ните масни наслаги и ток­сини кои созда­ваат застој во про­то­кот на […]

Живот

Еве зошто баш темно чоколадо!

Чоко­ла­дите со врвен ква­ли­тет секо­гаш содр­жат многу пого­лемо коли­че­ство на какао и воо­би­ча­ено се поскапи отко­лку обич­ните чоко­лади. Токму во кака­ото се нао­ѓаат сите кори­сни био­ак­тивни врски кои се важни […]

Живот

Која е тајната на чајот од липа?

Липата е лек за многу болести. Ароматичниот пијалок од цветот на липа е природен лек за смирување и опуштање, ги зајакнува одбранбените сили на организмот, има корисен ефект врз кардиоваскуларниот […]

Живот

Неверојатно но вистинито!Дали го знаете ова за медот?

Медот е блага материја што ја произведуваат пчелитемедарки од нектар, цветен прав собран од цветовите на растенијата, од медената роса, од листопадните дрвја или од слатките плодови на некои растенија- […]

Живот

Природен производ кој ги убива сите канцерогени клетки!

Дали конечно го имаме лекот за рак?Станува збор за Авемар односно природен производ кој се добива од ферментирани пченични никулци. Овие николци го спречуваат заболувањето на келиите.  Според многу истражувања […]